Om AlzeCure

Det övergripande målet för AlzeCure Pharma är att bedriva vetenskaplig forskning inom området åldersrelaterade sjukdomar, framförallt på Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa tillstånd, med målet att utveckla nya terapier, behandlingar.

AlzeCure har ett vetenskapligt nätverk som består av världsledande expertis inom neurodegenerativa sjukdomar, både inom preklinisk och klinisk forskning. Denna expertis är kopplad till AlzeCure, som därigenom får kontinuerlig tillgång till viktig kunskap, unika idéer och den senaste teknologin. Närheten och integrationen av klinisk expertis in i AlzeCure möjliggör utvecklingen av nya metoder för att testa terapeutiska koncept och att nya behandlingsmetoder kan testas tidigt i klinik.