Forskning

AlzeCure utvecklar nya innovativa terapier för behandling av Alzheimers sjukdom och andra närliggande neurodegenerativa sjukdomar. AlzeCure kommer att driva våra egna projekt genom preklinisk forskning och utveckling in i tidig klinisk fas. 

AlzeCure fokuserar på :

Innovativa terapier för Alzheimers sjukdom

Vi har en unik forskningsplattform som innehåller:

  • Translationell screenings kaskad
  • Fullt integrerad translationellt tänkande från projekt start till klinik.