Innovativa terapier

AlzeCure har två nyckelprojekt inom två definierade strategiska läkemedelsplattformar:

Projekt NeuroRestore
I Alzheimers sjukdom dör nervceller i delar av hjärnan vilket leder till försämringar av minne och inlärning. AlzeCure har identifierat läkemedelslika substanser som stimulerar neurotrofa signalvägar. 

Projekt AlzStatin
Felveckade proteiner är en gemensam nämnare i många neurodegenerativa sjukdomar. AlzeCure riktar in sig på att minska mängden felveckade proteiner som bildas i Alzheimers sjukdom genom att inom detta projekt utveckla ett läkemedelslik substans som minskar nivåerna av det toxiska proteinet Aβ42.