Alzecure styrelse

Thomas Pollare (Ordförande)

Thomas var tidigare en partner I Venture Capital bolaget 3i. Han har innehaft VP roller inom både Pharmacia Corp. och Schering-Plough Inc. Har varit ansvarig för marknadsgodkännande av flera pharmaceutiska produkter inom olika terapeutiska områden som genererat miljard belopp i årlig försäljning. Tidigare erfarenhet av styrelsearbete ifrån både start-up bolag och private equity investeringar. Utbildning: M.D. Karolinska Institutet, Ph.D. Uppsala Universitet.

An van Es-Johansson

An har innehaft flera ledade positioner I t.ex. Sobi, Biovitrum, Active Biotech, BioStratum, Roche, Pharmacia. För närvarande är hon Vice President, Head of SCPP Medical vid Sobi. Andra uppdrag inkluderar: Medlem i Vetenskapliga Styrelsen för Uppsala Bio, Mentor vid Karolinska Science Park, Styrelsemedlem i Bioinvent.

Ragnar Linder

Ragnar är för närvarande Principal vid QuintilesIMS och har innehaft flera ledande positioner i Pygargus, Amgen Nordic, Aventis, HMR och Hoechst Marion Rousse. Dessutom har han varit styrelsemedlem I flera Biotech- och Läkemedelsbolag.